Tapahtumajärjestäjä – tarvitsetko ensihoitoryhmän tapahtumaasi varten? PMP RESCUE ensiapu- ja valmiusryhmäryhmä tuottaa ensiapupäivystyspalveja koko suomen alueella. Kokonaisvaltainen ensiapu- sekä pelastuspalvelu niin pieniin kuin isoihinkin tapahtumiin.

Henkilöstömme ensihoitoon koostuu kiireellisessä ensihoidossa työskentelevistä henkilöstöstä. Tällä varmistamme laadukkaan palvelun jota tuotamme. 

Ambulanssit, ensihoito, ensiapu, hoitotilat, lääkärit, pelastus,  muu kalusto

Palvelumme tarjonta on laaja sopien useaan eri tapahtumaan ja pääsääntöisesti ne räätälöidään juuri tapahtuman tarpeen mukaan. Joukossamme on eri lajien harrastajia joka helpottaa myös jo järjestäjän työtä. 

Huomioita tilaajalle!

Tilaajan on hyvä huomioida asia jos tapahtuman järjestävän organisaation jäsenistöön kuuluu terveydenhuollon ammattilainen. Terveydenhuollon ammattilainen EI ole oikeutettu toimimaan muutoin kuin ensiapu taidoilla, mitään ylimääräistä ei voi toteuttaa.

Terveydenhuollon palveluja annettaessa on oltava asianmukaiset tilat ja laitteet.  Lisäksi palvelujen tuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämä, asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta. Toiminnan on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus.

Palvelujen tuottajalla on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Luvasta tulee ilmetä palvelujen tuottajan 2 §:n mukainen palveluala.

Terveydenhuollon palvelujen antaminen on luvanvaraista. Tapahtuman tilaajan tulee ottaa huomioon järjestäjänä ja vastuullisena jotta terveydenhuollon toimijalla on vaadittavat luvat kunnossa. Valvira tai avi

https://www.facebook.com/PMP-Rescue-1268700373308543/